TR EN
Harmoni Türkçe Seti
Harmoni Türkçe Ders Kitabı 4
Ebat:
210 x 297
Kağıt:
Parlak Kuşe
Seviye:
12-18 Yaş

Dört temel becerinin bir arada geliştirilmesi amaçlanmıştır.

  • Dil bilgisi konuları, işlenen temayı pekiştirmek için ihtiyaç olan yerde verilmiştir.
  • Ünite içeriklerinin, öğrencilerin kendi dünyalarından, ilgi ve ihtiyaçlarına dönük, ayrıca işlevsel olmasına özellikle dikkat edilmiştir.
  • Öğrencilere dil hakkında teorik bilgi vermek yerine, öğrencilerin iletişim odaklı etkinlikler yoluyla dili kullanarak öğrenmeleri hedefl enmiştir.
  • Üniteler ders ders planlanmış, her dersin amacı somut bir şekilde belirtilmiştir.
  • Anlatımda, sistemli bir şekilde bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, kolaydan zora ve somuttan soyuta doğru yol izlenmiştir.
  • Birçok şeyi bir arada öğretmekten uzak durulmuş, bilinen kelimelerle yeni dil bilgisi yapıları, bilinen yapılarla da yeni kelimelerin öğretilmesi hedefl enmiştir.
  • Öğretimi etkili ve kalıcı hâle getirmek için kitaplar, görsel ve işitsel unsurlarla desteklenmiştir.
  • En iyi öğrenmenin uygulamalarla olacağı ilkesinden hareketle kitaplarda bol alıştırmaya ve monotonluğu kırmak adına da oyun-eğlence bölümlerine yer verilmiştir.
  • Ders kitapları sarmal yapıya göre oluşturulmuş, ilk kitapta genel hatlarıyla işlenen bazı temalara (konulara) bir sonraki kitapta da yer verilmek suretiyle hem bu temaların tekrarı hem de bu temaya ait yeni kelime ve kuralların kavratılması hedefl enmiştir.