Temel Seviye Türkçe Yarışması
16.11.2017

Tanım:

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçeyi daha etkili ve düzgün kullanmaları amacıyla yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin ölçüldüğü yarışmadır.

YARIŞMA ŞARTLARI

1. Temel Seviye Türkçe Yarışması'na Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen 13-19 yaş aralığındaki (1999-2005 yılları arasında doğmuş) öğrenciler katılabilir.

2. Temel Seviye Türkçe Yarışması için kontenjan sınırı yoktur. Ülkeler bu yarışmaya istedikleri kadar öğrenci ile katılabilirler.

3. Anne veya babasından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir öğrenci bu yarışmaya katılamaz.

4. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na katılan bir öğrenci Orta ve İleri Seviye Türkçe Yarışmalarına katılamaz.

5. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na katılacak öğrencilere Avrupa Dil Birliği Kriterlerine göre A1-A2 seviyesinde sorular sorulacaktır.

6. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na katılacak öğrenciler, iki aşamadan oluşan sınavlara tabi tutulacaklardır.

1. Aşamada, yarışmacı öğrenciler 80 soruluk Türkçe Testine gireceklerdir.

2. Aşamada ise 1. Aşamanın sonucuna göre %20’lik dilime giren yarışmacılar, yazılı anlatım ve mülakat sınavına tabi tutulacaktır. Mülakat sınavı online olarak yapılacaktır.

1. Aşama Türkçe Testi ile 2. Aşama Yazılı Anlatım Kitapçığı ülkelere gönderilecek PDF kitapçıkları ile yapılacaktır.

7. Temel Seviye Türkçe Yarışması sorularını Nevlisan Yayınları hazırlayacaktır.

8. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na katılacak öğrencilerin sınav takvimi, soruların dağılımı ve not baremi aşağıdaki gibi olacaktır:

1. AŞAMA SINAV TARİHİ

1-10 Nisan 2018

SORU SAYISI
50 – Okuma-Anlama
30 – Dil Bilgisi

2. AŞAMA SINAV TARİHİ

15-20 Nisan 2018

PUANLAMA

Yazılı Anlatım – 60 Puan

Mülakat – 40 Puan

9. Mülakat sınavında aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

— Açık, anlaşılır, yalın ve doğru cümleler kurma

— Telaffuz (Sözcükleri doğru ve anlaşılır bir şekilde söyleme, tonlama, vurgulama)  

— Konuştuğu cümlelerin konuya uygunluğu, gereksiz ayrıntılara girmeme, tekrarlara yer vermeden konuşma

— Jüri tarafından yöneltilen sorulara açık, kısa ve doğru cevaplar verme     

10. Yazılı anlatımda aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:

— Kâğıt düzeni

— Anlatım biçimi

— Dil bilgisi kurallarına uygunluk

— Bir bütün olarak yazılı anlatım

11. Temel Seviye Türkçe Yarışması sonuçları, yarışmacının 1. Aşamada aldığı puanların %60’ı ile 2. Aşamada aldığı puanların %40’ı toplanarak elde edilecektir.

12. Genel değerlendirmeyi Nevlisan Yayınları tarafından oluşturulacak jüri heyeti yapacaktır.

13. Yarışma sonuçları 30 Nisan 2018 tarihinde açıklanacaktır.

14. Türkçe Olimpiyatları Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü takdirde yarışma şartlarında güncelleme yapabilir.

15. Temel Seviye Türkçe Yarışması’nda aşağıdaki ülkeler kendi içinde değerlendirilecektir.

Afganistan / Arnavutluk / Az. Nahçıvan Ö.C. / Azerbaycan / Bosna Hersek / Gürcistan / Irak / Karadağ / Kazakistan / Kırgızistan / Kosova / Makedonya / Moğolistan / Moldova / Pakistan / R. F. Tataristan Ö.C. / Tacikistan / Türkmenistan

16. Temel Seviye Türkçe Yarışması sınav soruları aşağıdaki ders kitapları dikkate alınarak hazırlanacaktır:

Harmoni Türkçe 1 Ders Kitabı

Harmoni Türkçe 1 Çalışma Kitabı

Harmoni Türkçe 2 Ders Kitabı

Harmoni Türkçe 2 Çalışma Kitabı

Yağmur Türkçe 1 Ders Kitabı

Yağmur Türkçe 1 Çalışma Kitabı

Yağmur Türkçe 2 Ders Kitabı

Yağmur Türkçe 2 Çalışma Kitabı

 

ÖDÜLLER

 — Başlangıç Seviyesi Türkçe Yarışması’nda 1. 2. ve 3. olan öğrencilere aşağıdaki para ödülleri verilir.

1. (BİRİNCİ) 500 DOLAR

2. (İKİNCİ) 400 DOLAR

3. (ÜÇÜNCÜ) 300 DOLAR

— Başlangıç Seviyesi Türkçe Yarışması’nda %10’luk dilime giren yarışmacılara altın madalya sertifikası; %20’lik dilime giren yarışmacılara gümüş madalya sertifikası; %30’luk dilime giren yarışmacılara ise bronz madalya sertifikası verilir.