Orta Seviye Türkçe Yarışması

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçeyi daha etkili ve düzgün kullanmaları amacıyla okuma-anlama, yazma ve konuşma becerileri ile dil bilgisi yeterliğinin ölçüldüğü yarışmadır.

YARIŞMA ŞARTLARI

1. Bu yarışmaya, Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak öğrenen, 13-18 yaş aralığındaki (2001-2007 yılları arasında doğmuş) öğrenciler katılabilir.

2. Orta Seviye Türkçe Yarışması için kontenjan sınırı yoktur. Ülkeler bu yarışmaya istedikleri kadar öğrenci ile katılabilir.

3. Anne veya babasından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir öğrenci bu yarışmaya katılamaz.

4. Orta Seviye Türkçe Yarışması’na katılan bir öğrenci Temel ve İleri Seviye Türkçe Yarışması’na katılamaz.

5. Orta Seviye Türkçe Yarışması’na katılacak öğrencilere Avrupa Dil Birliği Kriterlerine göre B1-B2 seviyesinde sorular sorulacaktır.

6. Orta Seviye Türkçe Yarışması sınav soruları aşağıdaki kaynak kitaplar dikkate alınarak hazırlanacaktır:

7. Orta Seviye Türkçe Yarışması sorularını Nevlisan Yayınları hazırlayacaktır. Sınav kitapçıklarının PDF’leri, sınav tarihinden bir hafta önce, ülke temsilcilerinin mail adreslerine gönderilecektir. Bu yarışmaya katılacak öğrenciler, üç aşamadan oluşan sınavlara tabi tutulacaklardır.
     1. Aşamada öğrenciler, 80 soruluk Türkçe Testi’ne gireceklerdir. Bu testte öğrencilere, kelime bilgisi, okuma-anlama ve dil bilgisi soruları sorulacaktır.

Öğrencilere, okuma-anlama becerilerini geliştirebilmeleri için Türk edebiyatının seçkin yazarlarına ait roman, hikâye, masal gibi edebî eserlerden okutulması tavsiye olunur.
     2. Aşamada, 1. Aşamanın sonucuna göre %20’lik dilime giren öğrenciler, Yazılı Anlatım Sınavı’na tabi tutulacaklardır.

     3. Aşamada ise bu iki sınavın sonucuna göre %10’luk dilime giren öğrenciler, Mülakat Sınavı’na tabi tutulacaklardır. Mülakat sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

8. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na katılacak öğrencilerin sınav takvimi, soruların dağılımı ve not baremi aşağıdaki gibi olacaktır:

9. Yazılı anlatımda aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:
– Kâğıt düzeni
– Anlatım biçimi
– Dil bilgisi kurallarına uygunluk
– Bir bütün olarak yazılı anlatım

10. Yazılı anlatımda aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:
– Açık, anlaşılır, yalın ve doğru cümleler kurma
– Telaffuz (Sözcükleri doğru ve anlaşılır bir şekilde söyleme, vurgu ve tonlama)
– Konuştuğu cümlelerin konuya uygunluğu, gereksiz ayrıntılara girmeme, tekrarlara yer vermeden konuşma
– Jüri tarafından yöneltilen sorulara açık, kısa ve doğru cevaplar verme

11. Orta Seviye Türkçe Yarışması sonuçları, yarışmacının 1. Aşamada aldığı puanın %60’ı ile 2. ve 3. Aşamada aldığı puanların %40’ı toplanarak elde edilecektir.

12. Genel değerlendirmeyi Nevlisan Yayınları tarafından oluşturulacak jüri heyeti yapacaktır.

13. Yarışma sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacaktır.

14. Türkçe Olimpiyatları Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü takdirde yarışma şartlarında güncelleme yapabilir.

SINAV TARİHLERİ

1. Aşama Sınav Tarihi (1-10 Nisan 2019)

2. Aşama Sınav Tarihi (10-20 Nisan 2019)

ÖDÜLLER

Orta Seviye Türkçe Yarışması’nda %10’luk dilime giren yarışmacılara altın madalya; %20’lik dilime giren yarışmacılara gümüş madalya; %30’luk dilime giren yarışmacılara ise bronz madalya sertifikası verilir.

YARIŞMALAR

Nevlisan Yayınları

İletişim