Temel Seviye Türkçe Yarışması - 2

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçeyi daha etkili ve düzgün kullanmaları amacıyla okuma-anlama, yazma ve konuşma becerileri ile dil bilgisi yeterliğinin ölçüldüğü yarışmadır.

YARIŞMA ŞARTLARI

1. Bu yarışmaya, Türkçeyi ikinci yabancı dil olarak öğrenen, Orta Asya, Balkanlar ve Irak gibi Orta Doğu ülkeleri katılabilir.

2. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na 13-18 yaş aralığındaki (2001-2007 yılları arasında doğmuş) öğrenciler katılabilir.

3. Temel Seviye Türkçe Yarışması için kontenjan sınırı yoktur. Ülkeler bu yarışmaya istedikleri kadar öğrenci ile katılabilir.

4. Anne veya babasından biri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir öğrenci bu yarışmaya katılamaz.

5. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na katılan bir öğrenci Orta ve İleri Seviye Türkçe Yarışması’na katılamaz.

6. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na katılacak öğrencilere Avrupa Dil Birliği Kriterlerine göre A1-A2 seviyesinde sorular sorulacaktır.

7. Temel Seviye Türkçe Yarışması sınav soruları aşağıdaki kaynak kitaplar dikkate alınarak hazırlanacaktır:

8. Temel Seviye Türkçe Yarışması sorularını Nevlisan Yayınları hazırlayacaktır. Sınav kitapçıklarının PDF’leri, sınav tarihinden bir hafta önce, ülke temsilcilerinin mail adreslerine gönderilecektir. Bu yarışmaya katılacak öğrenciler, iki aşamadan oluşan sınavlara tabi tutulacaklardır.
     1. Aşamada öğrenciler, 80 soruluk Türkçe Testi’ne gireceklerdir. Bu testte öğrencilere, kelime bilgisi, okuma-anlama ve dil bilgisi soruları sorulacaktır.
     2. Aşamada ise 1. Aşamanın sonucuna göre %20’lik dilime giren öğrenciler, Yazılı Anlatım Sınavı’na tabi tutulacaklardır.

9. Temel Seviye Türkçe Yarışması’na katılacak öğrencilerin sınav takvimi, soruların dağılımı ve not baremi aşağıdaki gibi olacaktır:

10. Yazılı anlatımda aşağıdaki ölçütler dikkate alınacaktır:
– Kâğıt düzeni
– Anlatım biçimi
– Dil bilgisi kurallarına uygunluk
– Bir bütün olarak yazılı anlatım

11. Temel Seviye Türkçe Yarışması sonuçları, yarışmacının 1. Aşamada aldığı puanın %60’ı ile 2. Aşamada aldığı puanın %40’ı toplanarak elde edilecektir.

12. Genel değerlendirmeyi Nevlisan Yayınları tarafından oluşturulacak jüri heyeti yapacaktır.

13. Yarışma sonuçları 10 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacaktır.

14. Türkçe Olimpiyatları Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü takdirde yarışma şartlarında güncelleme yapabilir.

SINAV TARİHLERİ

1. Aşama Sınav Tarihi (1-10 Nisan 2019)

2. Aşama Sınav Tarihi (10-20 Nisan 2019)

ÖDÜLLER

Temel Seviye Türkçe Yarışması’nda %10’luk dilime giren yarışmacılara altın madalya; %20’lik dilime giren yarışmacılara gümüş madalya; %30’luk dilime giren yarışmacılara ise bronz madalya sertifikası verilir.

YARIŞMALAR

Nevlisan Yayınları

İletişim