İçeriğe geç

DÜNYA KLASİKLERİ

Nevlisan Yayınları Dünya Klasikleri, Türkçeyi yeni öğrenen ve Türkçesini geliştirmek isteyen öğrencilere hitap etmektedir.
Kitaplar; Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’nda (CEFR) belirtilen dil seviyelerine göre hazırlanmıştır.

 • Kitaplardaki metinler tekrar gözden geçirilmiş, anlatım sadeleştirilmiş ve kısa cümleler tercih edilmiştir.
 • Kitaplar; öğrencilerin yaşlarına uygun olarak resimlendirilmiştir.
 • Kitaplarda genellikle beş temel zaman kullanılmış, temel dil bilgisi kuralları esas alınmıştır.
 • Kitaplardaki etkinlikler; “Okuma Öncesinde” ve “Okuma Sonrasında” şeklinde iki bölüme ayrılmıştır. Etkinlikler, öğrencilerin “Okuma-anlama, yazma ve konuşma” becerilerini geliştirecek niteliktedir.
 • Kitapların sonundaki “Sözlükçe” bölümünde Türkçe kelimelerin İngilizce karşılıkları verilmiştir.
 • Hikâyeler, öğrencilerin ders dışı Türkçe öğretim faaliyetlerini destekleyecek niteliktedir. Öğrenciler, hikâyelerdeki maceraları okuyarak okuma-anlama becerilerini geliştirecek ve hikâyelerdeki kahramanlarla dost olacaklardır.
  Kumsallardaki hazineler, mağaralardaki korsanlar, kalelerdeki gizli geçitler, ejderhalar ve devler… öğrencilerin hayal dünyasını ve hayata bakış açısını zenginleştirecektir.
  Kitaplardaki güçlü karakterler ve kazandıkları başarılar öğrencilere bu dünyada başarılması mümkün gözükmeyen bazı şeylerin başarılabileceği fikrini verecektir.
  Kitaplardaki karakterler, öğrencilere dostluk ve nezaketin önemini, dürüstlük ve empati, doğa sevgisi ve çevre duyarlılığı gibi evrensel değerleri kazandıracaktır.

NEVLİSAN YAYINLARI

CEFR A1 - Temel Seviye 1

DÜNYA KLASİKLERİ

NEVLİSAN YAYINLARI

CEFR A1 - Temel Seviye 2

DÜNYA KLASİKLERİ

NEVLİSAN YAYINLARI

CEFR B1 - Orta Seviye 1

DÜNYA KLASİKLERİ

NEVLİSAN YAYINLARI

İLETİŞİm