HARMONİ TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ

Harmoni Türkçe Öğretim Seti, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen on iki ile on sekiz yaş ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Amerikan Konseyi Yabancı Diller Öğretimi (ACTFL) Yeterlilik Kılavuzu’nda belirtilen kıstaslar göz önünde bulundurularak modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanan bu set, Türkçeyi hızlı, kolay ve etkili bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir.

Nevlisan Yayınları

Harmoni Türkçe Öğretim Seti 1

Harmoni Türkçe Öğretim Seti 1, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen on iki ile on sekiz yaş ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Amerikan Konseyi Yabancı Diller Öğretimi (ACTFL) Yeterlilik Kılavuzu’nda belirtilen kıstaslar göz önünde bulundurularak modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanan bu set, Türkçeyi hızlı, kolay ve etkili bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir.

Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

 • Harmoni Türkçe 1 Ders Kitabı
 • Harmoni Türkçe 1 Çalışma Kitabı
 • Harmoni Türkçe 1 Dil Bilgisi Kitabı
 • Harmoni Türkçe 1 Öğretmen Kitabı
 • Harmoni Türkçe 1 Seslendirme CD’si
 • Harmoni Türkçe 1 Kelime Öğretim Kartları

Örnek Dosyalar

Nevlisan Yayınları

Harmoni Türkçe Öğretim Seti 2

Harmoni Türkçe Öğretim Seti 2, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen on iki ile on sekiz yaş ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Amerikan Konseyi Yabancı Diller Öğretimi (ACTFL) Yeterlilik Kılavuzu’nda belirtilen kıstaslar göz önünde bulundurularak modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanan bu set, Türkçeyi hızlı, kolay ve etkili bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir.

Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

 • Harmoni Türkçe 2 Ders Kitabı
 • Harmoni Türkçe 2 Çalışma Kitabı
 • Harmoni Türkçe 2 Seslendirme CD’si

Örnek Dosyalar

Nevlisan Yayınları

Harmoni Türkçe Öğretim Seti 3

Harmoni Türkçe Öğretim Seti 3, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen on iki ile on sekiz yaş ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Amerikan Konseyi Yabancı Diller Öğretimi (ACTFL) Yeterlilik Kılavuzu’nda belirtilen kıstaslar göz önünde bulundurularak modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanan bu set, Türkçeyi hızlı, kolay ve etkili bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir.

Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

 • Harmoni Türkçe 3 Ders Kitabı
 • Harmoni Türkçe 3 Çalışma Kitabı
 • Harmoni Türkçe 3 Seslendirme CD’si

Örnek Dosyalar

Nevlisan Yayınları

Harmoni Türkçe Öğretim Seti 4

Harmoni Türkçe Öğretim Seti 4, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen on iki ile on sekiz yaş ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Amerikan Konseyi Yabancı Diller Öğretimi (ACTFL) Yeterlilik Kılavuzu’nda belirtilen kıstaslar göz önünde bulundurularak modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanan bu set, Türkçeyi hızlı, kolay ve etkili bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir.

Bu set aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

 • Harmoni Türkçe 4 Ders Kitabı
 • Harmoni Türkçe 4 Çalışma Kitabı
 • Harmoni Türkçe 4 Seslendirme CD’si

Örnek Dosyalar

Nevlisan Yayınları

Harmoni Türkçe Öğretim Seti hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmiştir:

 • Dört temel becerinin bir arada geliştirilmesi amaçlanmıştır.
 • Dil bilgisi konuları, işlenen temayı pekiştirmek için ihtiyaç olan yerde verilmiştir.
 • Ünite içeriklerinin, öğrencilerin kendi dünyalarından, ilgi ve ihtiyaçlarına dönük, ayrıca işlevsel olmasına özellikle dikkat edilmiştir.
 • Öğrencilere dil hakkında teorik bilgi vermek yerine, öğrencilerin iletişim odaklı etkinlikler yoluyla dili kullanarak öğrenmeleri hedeflenmiştir.
 • Anlatımda, sistemli bir şekilde bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, kolaydan zora ve somuttan soyuta doğru yol izlenmiştir.
 • Birçok şeyi bir arada öğretmekten uzak durulmuş, bilinen kelimelerle yeni dil bilgisi yapıları, bilinen yapılarla da yeni kelimelerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
 • Öğretimi etkili ve kalıcı hâle getirmek için kitaplar, görsel ve işitsel unsurlarla desteklenmiştir.
 • En iyi öğrenmenin uygulamalarla olacağı ilkesinden hareketle kitaplarda bol alıştırmaya ve monotonluğu kırmak adına da oyun-eğlence bölümlerine yer verilmiştir.
 • Ders sunumlarında Türk kültürüne ait unsurlara yer verilmiş, kültür köşeleriyle bu unsurlar pekiştirilmiştir.
 • Ders kitapları sarmal yapıya göre oluşturulmuş, ilk kitapta genel hatlarıyla işlenen bazı temalara (konulara) bir sonraki kitapta da yer verilmek suretiyle hem bu temaların tekrarı hem de bu temaya ait yeni kelime ve kuralların kavratılması hedeflenmiştir.
Nevlisan Yayınları

İletişim