YAĞMUR TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ

Yağmur Türkçe Öğretim Seti, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyen 12-18 yaş ilk ve ortaöğretim öğrencileri için hazırlanmıştır. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ve Amerikan Konseyi Yabancı Diller Öğretimi (ACTFL) Yeterlilik Kılavuzu’nda belirtilen kıstaslar göz önünde bulundurularak modern dil öğretim teknikleriyle hazırlanan bu set, Türkçeyi hızlı ve kolay bir şekilde öğretmeyi hedeflemektedir.

NEVLİSAN YAYINLARI

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 1

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 1, aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:
 • Yağmur Türkçe 1 Ders Kitabı
 • Yağmur Türkçe 1 Çalışma Kitabı
 • Yağmur Türkçe 1 Dil Bilgisi Kitabı
 • Yağmur Türkçe 1 Seslendirme CD’si
 • Yağmur Türkçe 1 Kelime Öğretim Kartları

Örnek Dosyalar

Yağmur Türkçe 1 Ders Kitabı tablet versiyonu, basılı kitaba uygun şekilde iPad ve Android cihazlarda çalışacak biçimde Web App (web uygulaması) olarak tasarlanmıştır.  

Tabletinizin internet gezginine (Safari, Chrome vb.) gerekli adresi yazdıktan sonra yönergeleri takip ederek ana ekran öğesi olarak ekleyip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Örnek ders kitabı için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

NEVLİSAN YAYINLARI

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 2

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 2, aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:
 • Yağmur Türkçe 2 Ders Kitabı
 • Yağmur Türkçe 2 Çalışma Kitabı
 • Yağmur Türkçe 2 Dil Bilgisi Kitabı
 • Yağmur Türkçe 2 Seslendirme CD’si

Örnek Dosyalar

NEVLİSAN YAYINLARI

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 3

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 3, aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

 • Yağmur Türkçe 3 Ders Kitabı
 • Yağmur Türkçe 3 Çalışma Kitabı
 • Yağmur Türkçe 3 Seslendirme CD’si

Örnek Dosyalar

NEVLİSAN YAYINLARI

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 4

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 4 aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:

 • Yağmur Türkçe 4 Ders Kitabı
 • Yağmur Türkçe 4 Çalışma Kitabı
 • Yağmur Türkçe 4 Seslendirme CD’si

Örnek Dosyalar

NEVLİSAN YAYINLARI

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 5

Yağmur Türkçe Öğretim Seti 5, aşağıdaki kitaplardan ve yardımcı dokümanlardan oluşmaktadır:
 • Yağmur Türkçe 5 Ders Kitabı
 • Yağmur Türkçe 5 Çalışma Kitabı
 • Yağmur Türkçe 5 Seslendirme CD’si

Örnek Dosyalar

NEVLİSAN YAYINLARI

Yağmur Türkçe Öğretim Seti hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmiştir:

 • Dört temel becerinin bir arada geliştirilmesi amaçlanmıştır.
 • Dil bilgisi konuları, işlenen temayı pekiştirmek için ihtiyaç olan yerde verilmiştir.
 • Ünite içeriklerinin, öğrencilerin kendi dünyalarından, ilgi ve ihtiyaçlarına dönük, ayrıca işlevsel olmasına özellikle dikkat edilmiştir.
 • Öğrencilere dil hakkında teorik bilgi vermek yerine, öğrencilerin iletişim odaklı etkinlikler yoluyla dili kullanarak öğrenmeleri hedeflenmiştir.
 • Üniteler ders ders planlanmış, her dersin amacı somut bir şekilde belirtilmiştir.
 • Anlatımda, sistemli bir şekilde bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, kolaydan zora ve somuttan soyuta doğru yol izlenmiştir.
 • Birçok şeyi bir arada öğretmekten uzak durulmuş, bilinen kelimelerle yeni dil bilgisi yapıları, bilinen yapılarla da yeni kelimelerin öğretilmesi hedeflenmiştir.
 • Öğretimi etkili ve kalıcı hâle getirmek için kitaplar, görsel ve işitsel unsurlarla desteklenmiştir.
 • En iyi öğrenmenin uygulamalarla olacağı ilkesinden hareketle kitaplarda bol alıştırmaya ve monotonluğu kırmak adına da oyun-eğlence bölümlerine yer verilmiştir.
 • Ders kitapları sarmal yapıya göre oluşturulmuş, ilk kitapta genel hatlarıyla işlenen bazı temalara (konulara) bir sonraki kitapta da yer verilmek suretiyle hem bu temaların tekrarı hem de bu temaya ait yeni kelime ve kuralların kavratılması hedeflenmiştir.
NEVLİSAN YAYINLARI

İLETİŞİM